ஒரு ஆண் எந்த வயதில் வயதிற்க்கு வருகிறான்? அதன் அறிகுறிகள் என்ன?

STRICTLY FOR MEN  பருவமடைதல் அல்லது வயதுக்கு வருதல் என்றால் பொதுவாக பெண் குழந்தைகளுக்கு என்று தான் நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் ஆண் குழந்தைகளும் வயதுக்கு வருகிறார்கள் என்பது தெரியுமா? பெண்கள் பூப்படையும் போது கொடுக்கும் முக்கியத்துவமும் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதில்லை. பொதுவாக 13–14 வயதில் ஆண் பிள்ளைகள் பருவ வயதை எட்டுகின்றனர்.இந்த வயதில் இரணடாம் …

ஒரு ஆண் எந்த வயதில் வயதிற்க்கு வருகிறான்? அதன் அறிகுறிகள் என்ன? Read More »