ஏலியன்

Who is Alien | ஏலியன்கள் யார்? எங்கே | Series Part 2

Who is Alien ஏலியன்கள் நம் பூமிக்கு அடிக்கடி வந்துபோகின்றனர் என்ற விவாதம் தொடர்ந்து நடந்துகொண்டே உள்ளது. உண்மையிலிருந்து சற்று விலகி ஒரு கதை சொல்கிறேன். இது உண்மையா. பொய்யா என பல கேள்விகள் உண்டு. அதாவது நாம் வணங்கும் விநாயகர் உள்பட அனைத்து கடவுள்களும் ஏலியன்கள் என்றால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும். அதற்க்கு ஆதாரம் …

Who is Alien | ஏலியன்கள் யார்? எங்கே | Series Part 2 Read More »

Who is Alian | ஏலியன்கள் யார்? எங்கே | Series

Who is Alian தெய்வீக சக்திக்கும், அறிவியல் சார்ந்த சக்திக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு புரியாத புதிர்தான் ஏலியன்கள், பிரபஞ்சம், போன்றவை. நாம் இங்கு ஏலியன்கள் பற்றி ஆராய்ந்துகொண்டு இருக்க. வேற்று உலகத்தில் அதாவது இன்னொரு கிரகத்தில் இருக்கும் உயிரினங்கள்(ஏலியன்கள்) நம்மை ஆராய்ந்துகொண்டு இருக்கும் என்பதில் மாற்றுகருத்து இல்லை. சரி உண்மையாகவே ஏலியன்கள் உள்ளதா? பறக்கும்தட்டுக்கள் …

Who is Alian | ஏலியன்கள் யார்? எங்கே | Series Read More »